www.imobiliare-portal.ro/calculator-taxe-notariale/calculator-taxe-notariale-ipoteca.html

imobiliare-portal.ro
on Google+
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Custom Search
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
  www.imobiliare-portal.ro/adaugare/imobiliare.html  
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
 
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
PROIECTE NOI
Vanzare
Inchiriere
Case/Vile
Vanzare
Inchiriere
Apartamente
Vanzare
Inchiriere
Birouri
Vanzare
Inchiriere
Comercial
Vanzare
Inchiriere
Terenuri
Vanzare
Inchiriere
 
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Legea nr. 114 din 1996 LEGEA LOCUINTEI
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare si administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii: Accesul liber si neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean. Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen lung, al administratiei publice centrale si locale. ) CAPITOLUL 1 Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege regleme

declaratia 220

Lege nr. 145 din 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei 114/1996
( Modificarea si completarea Legii locuintei ) Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 5 se completeaza cu alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins: "Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, constructia de lo

Ordonanta nr. 3 din 2000 organizarea activitatii agentilor imobiliari
( Organizarea activitatii agentilor imobiliari ) In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 1 din Legea 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta: CAPITOLUL I - Dispozitii generale Art. 1. Activitatea profesionala de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum si cea de administrare a

Legea nr. 10 din 2000 Privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 198
( Privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 ) CAPITOLUL IDispozitii generale Art. 1. - (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regula in natura,

Legea nr. 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
( pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 ) CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fond

Documentatia necesara perfectarii contractului de vanzare-cumparare
CAZUL I Actele de proprietate ale imobilului au fost transcrise la Judecatorie 1. Actele de proprietate ale imobilului 2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite 3. Certificat de sarcini eliberat de Judecatorie 4. Documentatia cadastrala CAZUL II Actele de proprietate ale imobilului nu au fost transcrise la Judecatorie 1. Actele de proprietate 2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Ta

Ordonanta de urgenta nr 147/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
Guvernul României Ordonanță de urgență nr. 174/2008 din 19/11/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2008 În Scrisoarea Comisiei Europene din 18 ianuarie 2008 cu privire la transpunerea Directivei 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Com

Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa”, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. — (1) in scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite, se aproba normele de implementare a programului „P

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor -certificarea energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica. Art. 2 Prezenta lege stabileste conditii cu privire la: a)

ordonanta guvernului nr 200/2008 privind cota redusa de 5% TVA ce se aplica locuintelor noi
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins: „Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare Art. 19^1. — (1) L

Legea nr. 343 din 3 august 2006 privind impozitul pe venit din transferuri imobiliare vanzari inchirieri
Legea nr. 343 din 3 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (extras) Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Art. 77.1. - (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara Legea nr. 343 din 3 august 2006 privind impozitul pe venit din transferuri imobiliare vanzari inchirieri

Legea nr. 190 din 1999 Legea creditului ipotecar
( Creditul ipotecar ) CAPITOLUL I Creditul ipotecar si garantarea lui Art. 1. - In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala. Art. 2. - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se

Contract vanzare cumparare-acte necesare
Partile se vor prezenta personal sau printr-un mandatar cu procura speciala autentificata la un notar public. Vânzarea-cumpararea este un contract sinalagmatic care presupune transmiterea unui bun în schimbul unui pret real si serios, element esential, care trebuie sa corespunda valorii de circulatie a bunului. Contractul de schimb presupune transmiterea reciproca a unor bunuri între coschimbasi. Contractul de întretinere presupune în

Legea nr. 112 din 1995 Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
( Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului ) Art. 1. Fostii proprietari persoane fizice ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii preva

Legea 247 din 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si unele masuri adiacente
SUMARUL Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente TITLUL I Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată TITLUL II Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor

Decizie nr. 333 din 2002 exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari
( exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari ) Emitent: Curtea Constitutionala Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 si 32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari, exceptie ridicata de Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare in Dosarul 3.415/2001 al Judecatoriei Sectorului 1 - muni

Legea nr. 85
( Vanzarea locuintelor ) Art. 1. Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi. Sint exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele ale caror suprafete depasesc normele maxime prevazute in actele normative

Ordonanta rep. nr. 36 din 01/30/2002
( Republicata in temeiul art. II din Legea 522/2002 pentru aprobarea O.G. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, dandu-se textelor o noua numerotare. O.G. 36/2002 a fost publicata in M.Of. 92 din 2 februarie 2002, rectificata in M.Of. 145 din 26 februarie 2002, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea 522/2002, publicata in M.Of. 602 din 14 august 2002. ) O.G. 36/2002 a fost publicata in M.Of. 92 din 2 februarie 2002, rect

Legea nr. 18 din 1991 Legea Fondului Funciar
( Legea fondului funciar ) CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2. In functie de destinatie, terenurile sint: a) terenuri cu destinatie agricola si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de h

LEGE Nr. 550 din 14 octombrie 2002
( Privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local ) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT? ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 5 noiembrie 2002 Parlamentul României adopt? prezenta lege. CAP. 1 Dispozi?ii generale

Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Proiect in exclusivitate Ultimele cautari Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
www.imobilenoi.net
rasnov Sos.Magurele bucurestii noi Prelungirea Stefanesti berceni straja Comuna berceni teren balotesti' apartament nou 3 camere balan gheorghe' spatii comerciale satu mare cereri' Frumusani' id. 63629 ana intermed garsoniera teren popesti imobiliare bucuresti Baneasa - Sisesti' bitica gscase casa clinceni carol Cotroceni - CASA (P+1)(v: 13) barasti pub+ultracentral spatiu comercial eminescu bucurestii noi' frunzanesti Rosetti - TEREN INTRAVILAN cartea funciara buftea hydra avir premier case vanzare' primaverii' inchiriat apartament craiova Armeneasca casa saftica buftea extravilan garsonierainbloc' branesti' industrial sacele' craiova vand casa in cocorastii capli' citadella Ghermanesti' imobiliare-bucuresti Cernica Domenii - TEREN INTRAVILAN muscel 16064 1950 taxa antecontract de vanzare-cumparare cazare alegria piata alba iulia teren otopeni blocnordului' portal' Firme de consultanta' Decebal uruguay' parcu jianu angajari Dorobanti - APARTAMENT IN VILA - 4 CAMERE — Bucharest motronea 0722874393 brazilor “ 123' OR ‘'=' ” revendicari silistea snagov' Sindrilita saltului' stoian militaru zona alegria bucuresti' dermato teren com iepuresti' publicitate barlad' 0729870930 cornetu-baraj' fuiorului nerva traian Cernica' vanzari apartamente ploiesti autostrada bucuresti constanta DN5 - Sos. Bucuresti-Jilava-Giurgiu - VILA (P+1)(v: 18) bulevardul muncii pajura- bucurestii noi judet brasov' ktllkgq teren branesti cuvant cheie' negri retezat rogova' casa in vidra dragon'
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Apartamente ieftine Terenuri ieftine Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Foisorul de Foc » Apartament - (45,000 eur)
Ghencea » Apartament - (25,000 eur)
Tineretului » Apartament - (110,900 eur)
 » Apartament - (47,000 eur)
Cismigiu » Apartament - (350,000 eur)
Dristor » Apartament - (87,800 eur)
Ghencea » Apartament - (555 eur/mp)
 » Apartament - (0 eur/mp)
 » Apartament - (38 eur/mp)
 » Teren intravilan - (28 eur/mp)
 » Apartament - (150 eur/mp)
Ghencea » Teren intravilan - (150 eur/mp)
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Servicii conexe [Adauga] Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
» Firme de consultanta
» Administratii financiare
» Climatizare, Ventilatie
» Instalatie apa
» Notari publici
» Evaluator imobiliar
» Judecatorii
» Design interior
» Usi, Ascensoare, Piscine
» Birouri carte funciara
» Experti Cadastru
» Constructii
» Materiale de Constructii
» PVC
» Alt domeniu
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Newsletter Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
 
Vanzare apartament 3 camere Crangasi-Constructorilor :: Vanzare apartament cu 3 camere Crangasi-Construct :: Vanzare vila in Ciorogarla :: Teren Autostrada Bucuresti - Pitesti :: Spatiu comercial Iancului :: Garsoniera Chiajna bloc nou 33000 euro :: Vanzare vila in Ciorogarla :: Garsoniera de vanzare militari Chiajna bloc 2017 :: Inchiriere vila 1 Mai 350mp :: Hala de vanzare Otopeni :: Unirii Natiunile Unite 3 camere de inchiriat :: Vanzare apartament cu 2 camere Lacul Tei,Str.Opanez :: Spatiu de birouri de inchiriat Cotroceni 165mp :: Spatiu de birou de inchiriat Tineretului 210mp :: Spatiu comercial de inchiriat Militari Chiajna :: Birou de inchiriat Unirii 297mp :: Vanzare apartament 3 camere Tineretului,Str.Piscului :: Inchiriere spatiu de birouri in business center Grozavesti 1800-21000mp :: Spatiu de birouri Splaiul Independentei 800-5000mp :: Spatiu de birouri Splaiul Independentei 300-1500mp :: Spatiu de birouri Theodor Pallady 550 mp :: Spatiu birouri Theodor Pallady 550 mp :: Garsoniera de vanzare Ghe.Titeica-Club Pescariu :: Teren de vanzare judetul Bacau,28000mp :: Piata Alba Iulia birouri de inchiriat, 3 camere 90mp :: Teren de vanzare Bacau Nicolae Balcescu 2800 mp :: Apartament de inchiriat parcul carol :: Inchiriez apartament 3 camere Salaj, Humulesti parc :: Vanzare apartament 3camere in P-ta Iancului-Str.Aleea Lunguletu :: Vanzare apartament 3 camere Gara de Nord bloc nou ::
www.rodev.ro www.linkedin.com/company/www.imobiliare-portal.ro Imobiliare parteneri
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
 
Zone imobiliare
1 Mai :: 1-Decembrie :: 13 Septembrie :: A1 - Autostrada Bucuresti-Pitesti :: Afumati :: Amzei :: Antiaeriana :: Aparatorii Patriei :: Arcul de Triumf :: Armeneasca :: Aviatiei :: Aviatorilor :: Baba Novac :: Bacu :: Balotesti :: Balta Alba :: Baneasa :: Baneasa - Sisesti :: Banu Manta :: Barbu Vacarescu :: Barcanesti :: Basarabia :: Beller :: Berceni :: Berceni-Sat :: Bragadiru :: Brancoveanu :: Branesti :: Buciumeni :: Bucurestii Noi :: Buda :: Buftea :: Butimanu :: Caciulati :: Calarasilor :: Calea Victoriei :: Cantemir :: Catelu :: Centura Est :: Centura EST :: Centura Nord :: Centura Sud :: Centura Vest :: Cernica :: Chitila :: Chitila :: Ciofliceni :: Ciolpani :: Ciorogarla :: Cismigiu :: Clinceni :: Colentina :: Copaceni :: Corbeanca :: Cornetu :: Cotroceni :: Crangasi :: Dacia :: Damaroaia :: Dascalu :: Decebal :: Dimieni :: DN1 - Sos. Bucuresti-Ploiesti :: DN1A - Sos. Bucuresti-Chitila-Buftea-Ploiesti :: DN2 - Sos. Bucuresti-Urziceni :: DN3 - Sos. Bucuresti-Pantelimon-Constanta :: DN4 - Sos. Bucuresti-Oltenita :: DN5 - Sos. Bucuresti-Jilava-Giurgiu :: DN6 - Sos. Bucuresti-Alexandria :: DN7 - Sos. Bucuresti-Targoviste :: Dobroesti :: Domenii :: Domnesti :: Dorobanti :: Dorobanti (Capitale) :: Dorobanti (Floreasca) :: Dragomiresti-Deal :: Dragomiresti-Vale :: Dristor :: Drumul Sarii :: Drumul Taberei :: Ferdinand(Dimitrov) :: Ferentari :: Floreasca :: Foisorul de Foc :: Frumusani :: Fundeni :: Ganeasa :: Gara de Nord :: Ghencea :: Ghermanesti :: Giulesti :: Giurgiului :: Glina :: Gradina Icoanei :: Gradistea :: Grivitei :: Grozavesti :: Gruiu :: Gulia :: Iancu Nicolae :: Iancului :: Izvor :: Izvorani :: Jandarmeriei :: Jilava :: Kiseleff :: Kogalniceanu :: Lacul Baneasa :: Lacul Grivita :: Lahovari :: Libertatii :: Lipscani :: Magheru :: Magurele :: Mantuleasa :: Marasesti :: Metalurgiei :: Mihai Bravu :: Mihai Bravu (Muncii) :: Mihai Bravu (Vitan) :: Mihailesti :: Militari :: Mitropolie :: Moara Vlasiei :: Mogosoaia :: Morarilor :: Mosilor :: Natiunile Unite :: Nordului :: Nuci :: Obor :: Odaile :: Oltenita :: Oltenitei :: Ostratu :: Otopeni :: P-ta Alba Iulia :: P-ta Chibrit :: P-ta Galati :: P-ta Muncii :: P-ta Presei :: P-ta Sfantul Stefan :: P-ta Victoriei :: Pache Protopopescu :: Pajura :: Panduri :: Pantelimon :: Pantelimon Sat :: Parcul Carol :: Pasarea :: Peris :: Petrachioaia :: Petresti :: Piata Sudului :: Pieptanari :: Pipera :: Plevnei :: Politehnica :: Polona :: Popesti - Leordeni :: Popesti-Leordeni :: Prelungirea Ghencea :: Primaverii :: Rahova :: Regie :: Regie :: Republicii(Carol) :: Romana :: Rosetti :: Rosu :: Sabareni :: Saftica :: Sala Palatului :: Salaj :: Salajan :: Scoala Herastrau :: Sebastian :: Serban Voda :: Silistea Snagovului :: Sindrilita :: Snagov :: Socului :: Soseaua Alexandriei :: Soseaua Nordului :: Soseaua nordului :: Splaiul Unirii :: Stefan cel Mare :: Stefanesti :: Stefanestii de Jos :: Stefanestii de Sus :: Stirbei-Voda :: Straulesti :: Tamas :: Tamasi :: Tancabesti :: Tartasesti :: Teghes :: Tei :: Televiziune :: Timpuri Noi :: Tineretului :: Titan :: Titulescu :: Tunari :: Turda :: Udriste :: Unirii :: Universitate :: Vacaresti :: Varteju :: Vatra Luminoasa :: Vidra :: Viilor :: Vitan :: Vitan-Barzesti :: Vladiceasca :: Voluntari :: Zurbauad ::
 
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite Imobiliare anunturi imobiliare gratuite
Imobiliare anunturi imobiliare gratuite  Imobiliare anunturi imobiliare gratuite  Add to Google  Add to Technorati Favorites Utilizatori online - 13
© 2007 IMOBILIARE PORTAL. All rights reserved.  |  Disclaimer